HƏLL
Fərdi Xidmətlər Təmin edin

Zhongding qablaşdırma LOGO, mətn və dizaynı kağız tutacaqda çap xidmətləri ilə təmin edə bilər ki, sap və marka birləşməsi.


Ətraf mühitin mühafizəsi və təkrar emala nail olmaq üçün plastik tutacaqlar əvəzinə kağız tutacaqlar olması üçün tələb olunan həllər təmin edin.

Tam Çeşidlər və Rənglər

Daşınan görünməz kağız tutacaqlarımız müxtəlif spesifikasiyalar və ekoloji cəhətdən təmiz materiallarla müxtəlif üsul və üslublarda kəsilə bilər.


Geniş çeşidli istehsalçılara aid olan qablaşdırma qutusuna uyğun ehtiyaclara uyğun olaraq müxtəlif tutacaq rəngləri seçilə bilər.


Our team would love to hear from you.

Get in touch today to discuss your product needs.